McNeil AB

McNeil AB är Helsingborgs största industri och en av stadens största privata arbetsgivare, med omkring 650 medarbetare. Vi är specialiserade på tillverkning av läkemedel för egenvård, vilket innebär receptfria produkter som kan köpas receptfritt på apotek och i dagligvaruhandeln. Sedan 1970-talet ligger vårt fokus på området rökavvänjning, där vi idag är ett globalt centrum för tillverkning, forskning och utveckling av rökavvänjningsprodukter under varumärket NICORETTE®. NICORETTE® är marknadens ledande varumärke inom rök- och tobaksavänjning, och produkterna från Helsingborg finns numera i över 80 länder. Utöver rökavänjning är vår forsknings- och utvecklingsavdelning även ett globalt center för terapiområdena Digestive Health (mage/tarm) samt Cough & Cold (hosta och förkylning).

Som företag är vi sedan 2006 en del av den amerikanska Johnson & Johnson-koncernen, där vi ingår i divisionen Consumer Health Care. Johnson & Johnson är en av världens största hälso- och läkemedelskoncerner, som samlar över 260 företag världen över och tillsammans sysselsätter gruppen cirka 130 000 medarbetare.

Johnson & Johnson och Microsoft är de enda företagen som alltjämt har en AAA-klassificering hos det ansedda kreditvärderingsföretaget Standard & Poor´s. AAA-certifieringen ges endast till företag med den största finansiella styrkan och som klarar av att möta de hårda krav som S & P ställer. Som ett helägt dotterbolag inom Johnson & Johnson är McNeil AB finansiellt helt knutet till koncernen och följer även de ekonomiska riktlinjer som gäller inom företagsgruppen, vilket innebär en hög kreditvärdighet och att alla nyckeltal är mycket tillförlitliga. I sin tur utgör det en stor trygghet för alla leverantörer och kunder som McNeil AB gör affärer med. Läs mer om Johnson & Johnson här.

År 1999 certifierades vi enligt ISO 14001 och 2005 enligt OHSAS 18001.