McNeil en koldioxidneutral arbetsplats

Från den 1 april 2017 använder McNeil AB, ett av Helsingborgs största industriföretag och tillverkare av nikotinläkemedlet Nicorette, endast koldioxidneutrala energikällor vilket innebär ett mycket lågt ekologiskt fotavtryck. Det är resultatet av ett sju år långt målmedvetet arbete med att minska företagets energianvändning och miljöbelastning, där det sista steget kunnat tas tack vare ett byte från naturgas till biogas.

- Totalt handlar det om att vi lyckats minska utsläppen av koldioxid med över 5000 ton sedan 2010, och genom att byta från naturgas till biogas har vi nu lyckats eliminera de sista tonen helt, förklarar Christoffer Schönbeck, fastighets- och säkerhetschef på McNeil AB. Detta är ett resultat av ett framgångsrikt samarbete mellan olika avdelningar på företaget, såsom miljö, hälsa & säkerhet, inköp och vår ”energy champion” Johan Järnum.

Det målmedvetna arbetet med att helt eliminera koldioxidutsläppen från en av Helsingborgs största industrier har bedrivits i flera steg under de här sju åren:

  • Minskad energianvändning genom energieffektiviseringar och investeringar i ny teknik.
  • Utvecklat och strategiskt samarbete med energiföretag som kan leverera energi från hållbara och certifierade källor, vilket omfattar el, fjärrvärme och fjärrkyla samt nu biogas.
  • Byte från naturgas till fjärrvärme så långt det varit möjligt under årets alla månader.
  • Att slutligen ersätta den sista delen av naturgas som fortfarande fanns kvar med konkurrenskraftig och miljömässigt hållbar biogas.

Bytet till biogas svarar ensamt för cirka 25 procent av den totala utsläppsminskningen. Samtidigt som McNeil blir en fullt ut koldioxidneutral arbetsplats har verksamhetens totala energianvändning samtidigt minskat från 50 GWh 2010 till dagens nivå på cirka 44 GWh per år.

- Alla energieffektiviseringar och investeringar i ny, hållbar energi har vi kunnat klara utan att höja vår energibudget och den ser vi ut att kunna hålla även i framtiden, säger Christoffer Schönbeck.