Olika arbetsområden

Supply Chain

Inom Supply Chain arbetar ca 600 personer med i huvudsak produktion och produktionsutveckling, kvalitetskontroll av råvaror och färdiga produkter, logistik, inköp och fastighets- och teknikunderhåll. Vi har två- och treskift och ibland helgskift.
Alla administrativa och strategiska stödfunktioner på McNeil AB är också organiserade inom Supply Chain: ekonomi, inköp, personal, hälsovård, miljö, säkerhet, IT samt information och utbildning.

R&D

Inom forsknings- och utvecklingsavdelningen arbetar ca 80 personer. Främst med att utveckla nya nikotinprodukter men även receptfria läkemedel inom andra terapiområden (t ex mot mag-tarm- och luftvägsbesvär). Verksamhet bedrivs inom områdena farmaci, analys, förpackningsteknik, medicin och kliniska prövningar, klinisk farmakologi samt registrering och projektledning.