Skip to main content

Kontakt

Kontakt

Växeln, tel 042-28 80 00, hjälper dig att komma i kontakt med rätt person för ditt ärende. Informationsavdelningen nås på e-post information@its.jnj.com. För frågor eller synpunkter om produkter, se underrubriken "Har du frågor eller synpunkter på produkter eller förpackningar?" nedan.

Har du frågor om webbplatsen? Kontakta infomaster

Adress:
McNeil AB
Box 941
251 09 Helsingborg
Besöksadress: Norrbroplatsen 2

Hitta hit? Klicka här för karta

Delta i klinisk studie
I Lund genomför vi kliniska prövningar. Om du är intresserad av att delta i en läkemedelsstudie, mejla namn och telefonnummer till studie@its.jnj.com.

Har du frågor eller synpunkter på produkter eller förpackningar?
McNeil Sweden AB ansvarar för all produkt-, kund- och marknadsinformation för McNeil-sortimentet i Sverige. Kontakta dem om du har frågor om någon produkt eller önskar anmäla en misstänkt biverkan eller reklamation på någon av McNeils produkter.

McNeil Sweden AB
Besöksadress:
Kolonnvägen 45
170 67 Solna, Sweden

Postadress:
Box 4007
169 04 Solna

Tel: 08-503 385 00
E-post: med-info@its.jnj.com