CSR – Corporate Social Responsibility

Vi vill vara en del av samhället

CSR – Corporate Social Responsibility – innebär att företag tar ett långsiktig och hållbart ansvar för miljö, människor och ekonomi. För Johnson & Johnson har CSR genom Credot länge varit en självklar del av företagets själ och verksamhet.

För oss på McNeil AB innebär det att vi vill vara en naturlig del av samhället både lokalt och regionalt. Därför väljer vi att aktivt ge stöd åt en rad organisationer och aktiviteter som vi menar gör betydelsefulla insatser för exempelvis utsatta människor, ungdomar och sjuka.

Under de senaste åren har vi haft samarbeten med hjälporganisationer som Skåne Stadsmission, Hemlösas hus, Jonsters Charity, Fritidsgården Grottan och Gustavs Vänner, där vi i olika omfattning ger direkt ekonomiskt stöd till respektive verksamhet. Vi har också varit engagerade i lokala arrangemang som Springtime och OV Beachhandboll. En gång per år sponsrar vi även en familjekonsert på Helsingborgs Konserthus, där intäkterna går oavkortat till en utvald hjälporganisation.

Globalt bedriver Johnson & Johnson ett mycket aktivt CSR- och hållbarhetsarbete, som syftar till att hjälpa så många människor som möjligt världen över. I koncernens senaste medborgar- och hållbarhetsrapport kan du läsa om de aktiviteter som genomförts fram till och med 2015 och hur målen för de kommande åren ser ut. Rapporten hittar du genom att klicka här.

Läs mer om Johnson & Johnsons credo här