Ny chef för forskning och utveckling

Från den 1 oktober kommer Felix Reutter att leda forsknings- och utvecklingsarbetet på McNeil AB. Han efterträder Stephen Raven, som nu går vidare till andra arbetsuppgifter inom Johnson & Johnson:s forsknings- och utvecklingsarbete. Felix kommer från Tyskland och har redan funnits på plats i Helsingborg i drygt ett år, i sin roll som globalt ansvarig för forsknings- och utvecklingsarbetet inom Cough & Cold. Den rollen kommer han att ha kvar vid sidan av sin nya chefsbefattning.

På McNeils forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar idag cirka 100 personer. Avdelningen utgör ett av Johnson & Johnsons globala forsknings- och utvecklingscentra, och arbetar inom terapiområdena Smoking Cessation (rökavvänjning), Digestive Health (mage/tarm) samt Cough & Cold (förkylning/luftvägar).