NICORETTE®

NICORETTE® är framtagen i Helsingborg och var världens första rökavvänjningsprodukt när den lanserades 1978. NICORETTE® är idag också världens största medel för rökavvänjning och säljs på drygt 70 marknader runtom i världen.

NICORETTE® finns i sju varianter: tuggummi, plåster, inhalator, microtab, sugtablett, munspray och nässpray. Tuggummit var den första varianten och lanserades i Schweiz, som första marknad, 1978. I Sverige lanserades det 1981.

Tillverkning av alla NICORETTE® produkter utom plåster sker i Helsingborg. Koncernens globala forsknings- och utvecklingsavdelning inom rökavvänjning finns också i Helsingborg.

McNeil Sweden AB ansvarar för konsumentkontakter och marknadsföring och försäljning av NICORETTE®. Bolaget har sitt kontor i Solna.

www.nicorette.se kan du läsa mer om produkterna, styrkor och smaker.