Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsenheten (FoU) inom McNeil AB är Johnson & Johnsons globala centrum för forskning och utveckling av NICORETTE®. Vi är även globalt centrum för terapiområdena Digestive Health (besvär/sjukdomar i svalg, magsäck och mag-tarmkanal) och Cough & Cold (besvär/sjukdomar i luftvägarna). Vi utvecklar produkter för den globala receptfria marknaden och sysselsätter ca 100 personer, huvudsakligen i Helsingborg.

McNeil AB:s FoU-verksamhet ansvarar för:

  • att ta fram eller utveckla nya produkter
  • kemiska analyser, metodutveckling och -validering.
  • att utveckla beredningsformer av den aktiva läkemedelssubstansen, förpackningar och doseringshjälpmedel och ta fram tillverkningsmetod för fullskalig tillverkning.
  • kliniska prövningar (undersökningar på människor) och klinisk dokumentation. Prövningarna utförs i Lund eller på kliniker utomlands.
  • att våra läkemedel godkänns och registreras globalt, regulatorisk ändringshantering av marknadsförda produkter samt introduktion av befintliga produkter på nya marknader.
  • att förbättra lokala och globala FoU-processer.
  • kvalitetssäkring och kvalitetssystem.