Skip to main content

Student

Är du student? Vi välkomnar samarbete med högskolor och universitet och ställer oss positiva till studenter som är intresserade av att göra sitt examensarbete hos oss. Här kan du se samtliga aktuella examensarbeten, eller föreslå ett speciellt område för examensarbetet genom att skicka en  förfrågan till [email protected] Märk ditt mejl med "Student"