Skip to main content

Student

Är du student? Vi välkomnar samarbete med högskolor och universitet och ställer oss positiva till studenter som är intresserade av att göra sitt examensarbete hos oss. För närvarande har vi följande examensarbeten som är aktuella:

Du kan också föreslå ett speciellt område för ditt examensarbete genom att skicka en förfrågan till [email protected] Märk ditt mejl med "Student - examensarbete"