Supply Chain - Vår produktion

Inom vår produktionsorganisation – Supply Chain – arbetar ungefär 600 personer. Här utförs alla moment i framställningen av våra produkter: blandning av råvaror, planering, produktion, packning, lagerhållning och leverans. Det finns en avdelning för fastighets- och teknikunderhåll och en kvalitetsavdelning som bland annat ansvarar för analys och kontroll i hela produktionskedjan från råvaror till färdig produkt enligt cGMP*. Kvalitetsavdelningen ansvarar även för kvalitetssystem och inspektioner.

Inom Supply Chain finns också en speciell enhet som driver projekt med syfte att utveckla och optimera produktionskedjan.

Alla administrativa och strategiska stödfunktioner på McNeil AB är också organiserade inom Supply Chain: ekonomi, inköp, personal, hälsovård, miljö, säkerhet, IT samt information och utbildning.

NICORETTE®produkter för den globala marknaden produceras i Helsingborg.

* cGMP står för current Good Manufacturing Practice (god tillverkningssed), som är regleringar inom läkemedelsindustrin för tillverkning av medicin så att patienten ska vara säker på att få rätt produkt med hög kvalitet.