World Economic Forum klassar J&J Helsingborg som ett Lighthouse

Under 2018 började World Economic Forum (WEF)  bygga ett globalt närverk av världens främsta tillverkningsindustrier, som alla är med och bidrar till det som kallas Fourth Industrial Revolution (4IR). Om man kvalificerar sig för de strikta krav som WEF satt upp för 4IR, får man en så kallad Lighthouse-utmärkelse. Hittills har ett 60-tal industriföretag kvalificerat sig för en Lighthouse, och i Sverige är det endast Sandvik Coromant som har en utmärkelse sedan tidigare.

Johnson & Johnson har redan fyra Lighthouses i sitt nätverk, och idag den 17 mars tillkännages att även J&J Helsingborg tar plats i denna mycket exklusiva skara av tillvewrkningsindustrier. J&J Helsingborg är dessutom den första koldioxidneutrala Lighthouse-siten inom Johnson & Johnson-nätverket. Med fem Lighthouse-siter är Johnson & Johnson den största aktören inom det här globala nätverket.

​WEF-inspektion i oktober
Under några intensiva dagar i oktpber förra året gjorde World Economic Forum ett virtuellt besök här i Helsingborg, där man gick igenom alla de delar som krävs för att komma ifråga för en Lighthouse-utmärkelse. Det WEF tittade extra noga på var hur vi använder robottekniken samt annan form av automatisering för att möta kraven på effektivisering, kundanpassningar och snabba omställningar. En annan sak som lyftes fram var vårt serialiseringsprojekt, som resulterat i full spårbarhet hela vägen från produktion till slutkund.

- Vi är oerhört hedrade över att bli erkända som ett Lighthouse av World Economic Forum, säger Jody Lodge, Site Lead i Helsingborg. Detta erkännande är resultatet av flera års ansträngningar för att bygga en vinnande kultur, kapaciteten och infrastrukturen för att kunna använda 4IR-teknologier, som t ex Digital Twins, kognitiva robotar och realtidsdata för att driva innovation och affärsresultat.

- Som ett resultat av detta kan våra kunder och konsumenter få sina produkter snabbare, våra medarbetare kan arbeta mer säkert och effektivt och vår site kan drivas på ett koldioxidneutralt sätt, fortsätter Jody.

Här kan du läsa mer om WEF Lighthouse:

https://www.weforum.org/projects/global_lighthouse_network