Skip to main content

Våra kliniska studier

McNeil  AB bedriver sedan många år forskning på bland annat nikotinprodukter. En viktig del i utvecklingen av nya preparat är de kliniska studier som görs för att säkerställa att produkterna har de egenskaper som eftersträvas. Merparten av våra kliniska studier utförs vid vår forskningsklinik i Lund.

Just nu söker vi rökare till en nikotinstudie.

Vi söker dig som:

  • är mellan 19 och 55 år.
  • röker minst 10 cigaretter per dag sedan minst ett år.
  • är fullt frisk, inte medicinerar och inte har allergi.
  • kan avstå från rökning i 12 timmar.

Studien omfattar hälsoundersökning samt två dygnslånga klinikbesök. Klinikbesöken genomförs i Lund.
Ersättning vid studiedeltagande utgår. Blodprovstagning ingår.

Är du intresserad av att delta?

Kontakta oss på [email protected]. Uppge namn och telefonnummer. Vi ringer därefter upp dig.

Välkommen med din ansökan!