Jobba hos oss

Vårt mål är att ge patienter och anhöriga bättre hälsa och ökad livskvalitet med hjälp av högkvalitativa produkter.
Vi verkar globalt i en bransch som på samma gång är högteknologisk och hårt reglerad.
Vi har snart funnits i 100 år på samma plats i Helsingborg. Det gör oss till ett företag med anor och stolthet, men vi har utvecklats till att vara moderna med förmåga till flexibilitet och anpassning i en allt snabbare och konkurrensutsatt värld. Vi anstränger oss för att vara en attraktiv arbetsgivare med framåtsträvande och innovativa medarbetare.

Vad erbjuder vi och vad förväntar vi oss?

Medarbetarna är det viktigaste hos oss! Det är medarbetarnas gemensamma kompetenser och personliga kvaliteter som står för företagets utveckling. Vi uppmuntrar och stödjer därför alla medarbetare i deras kompetensutveckling genom individuella utbildnings- och utvecklingsinsatser. Utvecklingsprocessen handlar bland annat om att sätta upp mål, hålla regelbundna utvecklingssamtal och säkerställa kompetensutvecklingen.

Balans gynnar både våra anställda och företaget. Därför månar vi om att personalen trivs och finner en balans mellan sina egna och företagets målsättningar. Arbete, familj och fritid ska vara i harmoni; du måste ha tid för arbetet, din familj, fritid och - inte minst - dig själv. En god hälsa börjar hos dig själv och är främst ditt eget ansvar. Företaget erbjuder företagshälsovård och hjälper till med olika aktiviteter för bättre hälsa och livskvalitet.

Vi producerar bland annat NICORETTE®- världens största produkt för rökavvänjning – och 2008 blev vår arbetsplats rökfri. Vi vill att våra medarbetare ska vara rökfria och erbjuder hjälp och stöd för dem som vill sluta röka.

Vårt Credo beskriver företagets värderingar och ger alla medarbetare etiska riktlinjer som visar på ansvar gentemot konsumenter, medarbetare, samhälle och aktieägare. Företaget gör regelbundet en medarbetarenkät för att utvärdera hur väl man lever upp till detta.